WWW.STRESS-TIPS.TOPLINK.BE


STRESS OP HET WERK

Steeds meer mensen hebben last van Stress op het werk. Het kan gaan om bore-out, maar niet alleen de vervelingsziekte aan de basis van werkstress. Ook een te hoge werkdruk, met burnout als gevolg, kan stress veroorzaken.

Hieronder iets meer over stress op het werk. De oorzaken van werkstress, maar vooral voorkomen en aanpakken van stress op het werk.

WAT IS WERKSTRESS

Stress verwijst naar externe druk die op een persoon wordt uitgevoerd. Deze druk geeft spanning - strain. Het lichaam reageert op stress met verhoogde fysiologische activiteit. Het kan zijn dat de aanpassing niet succesvol verloopt, waardoor uitputting kan optreden. De reserves raken uitgeput en de weerstand wordt gebroken. Dan wordt de gezonde stressreactie ongezond, omdat zij te langdurig of te vaak optreedt. Daardoor kan er (blijvende) schade ontstaan in de vorm van lichamelijke en psychische klachten of ziekten.

Stress in of door de werksituatie wordt werkstress genoemd. Werkstress treedt op bij een slechte afstemming tussen eisen en kenmerken van de werksituatie en de capaciteiten en behoeften van het individu. Werkstress kan tot gevolg hebben dat je productiviteit, motivatie en weerbaarheid vermin­deren. Je hebt het gevoel onder grote druk te staan, dat je het werk nog net of net niet aankunt. Wanneer je bovendien last krijgt van lichamelijke en psychische klachten, is de kans groot dat je ziek wordt.

Een bepaalde mate van spanning en uitdaging is noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren. Wanneer de werkdruk langdurig te hoog is, is er sprake van werkstress. Ook als de capaciteit van werknemers onvoldoende benut worden en zij zich onvoldoende gewaardeerd voelen. Maak wel een onderscheid tussen werkstress door gebrekkige arbeidsomstandigheden en werkstress door een arbeidsconflict.

werkdruk test werkstressoren werkstress meten

OORZAKEN VAN STRESS OP HET WERK

Het management heeft de grootste verantwoordelijkheid in het vermijden van stress op het werk. Het helpt nietl als men komt aandraven met relaxerende oefeningen, pauzes inlassen, gaan sporten, fitnessen, enz. De oorzaken van strees dient men aan te pakken. Uiteraard speelt de individuele stressgevoeligheid van de werknemer ook een rol. Persoonlijke problemen in de privésfeer kunnen een grote impact hebben op het werk. Maar aangezien we het hebben over stress-veroorzakers op de werkvloer, laten we de individuele stressgevoeligheid van de werknemer even buiten beschouwing. We hebben de oorzaken van stress op de werkvloer ingedeeld in 4 categorieën.

 1. Management
  • Foute hoeveelheid werk Zowel teveel werk als te weinig werk kunnen behoorlijk wat stress opleveren.
  • Onduidelijk beleid Werknemers weten niet waar het naartoe gaat met het bedrijf, de ene dag gaat het in deze richting, de andere dag in de tegenovergestelde. Hierdoor onstaat wantrouwen in het beleid en stress.
  • Onzekerheid over de carrière Stress veroorzaakt door een gevoel van gelatenheid, hulpeloosheid, gebrek aan impact op de eigen carrière.
 2. Systemen en procedures
  • Onderbrekingen waar je geen vat op hebt Telefoons, collega's of bazen die voortdurend ongevraagd binnenvallen, dringende e-mails, onaangekondigde wijzigingen in het werk, ...
  • Onzekerheid over de inhoud van het werk Nieuwe procedures, nieuwe werkwijzen, veranderingen op het laatste moment, ...
  • Gebrek aan controle over de job Wanneer je echt niks meer te zeggen hebt over je eigen werk. Wanneer je vraagt "waarom moet ik dat zo doen" en je krijgt alleen het antwoord "Daarom!
 3. Communicatie
  • Geen feed-back over wat goed of slecht is Hierdoor raakt een werknemer elke richting kwijt en is hij voortdurend onzeker en angstig voor sancties.
  • Gebrek aan of totale afwezigheid van communicatie Oorzaak van nog grotere onzekerheid en angst om dingen verkeerd te doen en gesanctioneerd te worden.
 4. Persoonlijke ondersteuning
  • Wantrouwen en onrechtvaardigheid Favoritisme, mouwvegerij van collega's die ook nog beloond wordt, terechtgewezen worden om niks, onterecht bestraft worden, achterklap en beledigingen van collega's ...
  • Geen appreciatie Elk mens heeft graag appreciatie voor wat hij doet, al is het maar een schouderklopje, een eenvoudig "bedankt om dit op te lossen".

HOE HERKEN JE WERKSTRESS

Stresssignalen en stressklachten kunnen vervelend zijn. Toch hebben ze een belangrijke functie, Ze waarschuwen ons dat er iets aan de hand is. Daarom mag je stress-signalen niet negeren.

Signalen van ongezonde stress:

 1. Lichamelijke signalen en klachten
  • verhoogde bloeddruk
  • spierpijn en verhoogde spierspanning
  • duizeligheid
  • hoofdpijn
  • slapeloosheid
  • lichamelijke vermoeidheid
  • lage rugpijn
  • maag- en darmstoornissen
 2. Psychische signalen
  • gespannenheid
  • rusteloosheid en gejaagdheid
  • geestelijke vermoeidheid en lusteloosheid
  • somberheid en neerslachtigheid
  • verminderde draag- en spankracht
  • machteloosheid
  • snel geëmotioneerd en geïrriteerd zijn, schrikachtigheid
 3. Gedragsmatige signalen
  • verminderde productiviteit
  • te veel eten
  • toenemend alcoholgebruik
  • toenemend gebruik van medicijnen
  • denk- en concentratiestoornissen, piekeren en 'malen'
  • zich terugtrekken uit sociale contacten (collega’s, klanten)
  • druk zijn en veel praten
  • niet kunnen genieten of ontspannen
  • toenemend klagen en verwijten, cynisme, verbittering en het ontwikkelen van een afstandelijke houding naar baas en collega’s

GEVOLGEN WERKSTRESS

Naast de gevolgen van werkstress op individueel niveau zijn er ook gevolgen van werkstress op organisatieniveau.

 • ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
 • verloop onder medewerkers
 • slechter functioneren van werknemers
 • veel conflicten op de werkvloer
 • verminderde productie
 • teruglopende productkwaliteit
 • verminderde slagvaardigheid van het bedrijf
 • verslechterde werksfeer


  © Digitown Webdesign  - 
gedichten - plooifiets kopen
tapas recepten - reisadvies
nieuwe spelling - uw webwinkel haaruitval slaaptips
wellness weekend
laptop kopen permanent ontharen